Přeskočit na obsah

Ceny advokátních služeb jsou cenami smluvními. Výše odměny se odvíjí od hodnoty a složitosti věci,a ve které je právní služba poskytována. Odměna může být sjednána buď pevnou částkou, nebo podílem na výsledku věci nebo hodinovou sazbou. Není- li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde.

Naše advokátní kancelář každopádně zastává ve své cenové politice již od svého vzniku zásadu proporcionality. To znamená, že účtovaná cena a odvedený výkon musí být vždy v souladu.

Minimální cenu právních služeb advokáta stanovuje advokátní tarif. Nižší ceny služeb nelze podle stavovských předpisů ČAK klientovi účtovat. Klientovi však může advokát poskytnout slevu až do výše 50% jeho odměny.

Je- li s klientem cena sjednávána v hodinové sazbě, pak základní cena ve věcech obchodních činí 3.000,– Kč/hod + DPH a v ostatních věcech 2.000,– Kč/hod. + DPH. Při zastupování klientů v civilním řízení jsou vůči protistraně účtovány náklady řízení podle advokátního tarifu.