Přeskočit na obsah

Historie a profil firmy

Advokát JUDr. Václav Peňáz a jeho kancelář stabilně a nepřetržitě působí na trhu právních služeb v České republice od roku 1990. Sídlem kanceláře je od jejího založení Brno. Za dobu své činnosti kancelář úspěšně řešila několik tisíc právních případů v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva, jakož i navazujících právních oborů. Dobrých výsledků však kancelář dosahuje i v oblasti trestního práva, i když jde pouze o okrajovou část jejího zaměření. Díky tomu kancelář disponuje rozsáhlým know-how k poskytování právních služeb.

Základním profilem kanceláře je úplný právní servis podnikatelským subjektům.
Tato činnost zahrnuje agendu statusovou (založení, změny a rušení právnických osob všech právních forem, živnostenská oprávnění), agendu obchodněprávní (konzultace a sepisování smluv a ostatních listin k jednotlivým obchodním případům), agendu pohledávek (vymáhání dluhů výhradně právní cestou, včetně insolvenčního řízení), agendu pracovněprávní (pracovní vztahy, skončení pracovního poměru, pracovní spory, interní předpisy zaměstnavatelů) a agendu správní (právní služby ve speciálních oblastech upravujících činnost klientů, např. ochrana spotřebitele, stavební zákon, telekomunikační zákon, životní prostředí, apod.)

Kancelář má navázánu dlouhodobou spolupráci s celou řadou klientů (viz.reference), kterým shora uvedené služby pravidelně dodává. Kancelář samozřejmě poskytuje právní služby v uvedených oblastech i ostatním klientům jako služby jednorázové (ad hoc).

Druhým základním profilem kanceláře je klasická občanskoprávní a rodiněprávní agenda (majetkové spory, bytové právo, dědictví, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, rodičovská odpovědnost, rozvod, majetkové vypořádání manželů, atd.).

Třetím rozhodujícím profilem kanceláře je specializace. V daném případě se jedná o právní zajišťování realitních obchodů (smlouvy, jejich navázání na financování obchodu bankou, úschovy peněz a listin, ověřování podpisů, atd.) a developerských projektů (služby od nákupu pozemků po právní završení celého projektu) a telekomunikačních projektů (pozemní satelitní stanice).

Současnost a struktura firmy

Kancelář sídlí ve vkusně zrekonstruovaném secesním domě na ulici Pekařská 13 v Brně. Celé vstupní podlaží kanceláře (100m2) je určeno pro styk s našimi klienty. Ve zbývajících dvou podlažích jsou pracovny advokátů, koncipientů a ostatní zázemí firmy.

Tým kanceláře tvoří vedle JUDr. Václava Peňáze další čtyři spolupracující advokáti, dva advokátní koncipienti, tajemnice kanceláře, administrativní pracovnice pro věci účetní a několik praktikantů z řad studentů právnické fakulty.