Přeskočit na obsah

Služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Václava Peňáze je zaměřena všeobecně, a proto poskytuje právní služby ve všech základních právních oblastech. Naše advokátní kancelář vykonává svou činnost výhradně za podmínek stanovených Zákonem o advokacii a Stavovskými předpisy ČAK.

Kancelář je pro případ způsobení škody pojištěna u Pojišťovny Generali až do výše 17,000.000,- CZK v jednotlivém případě.

PŘEHLED SLUŽEB

Trestní právo

 • obhajoba ve věcech trestních
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Občanské právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech občanského práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Rodinné právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech rodinného práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních řízeních

Obchodní právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech obchodního práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • poskytování úplného právního servisu podnikatelským subjektům

Pracovní právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech pracovního práva
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování v soudních řízeních

Ostatní

 • úschovy peněz a listin
 • ověřování podpisů

SLUŽBY HESLOVITĚ

Vlastnické právo – spoluvlastnictví – společné jmění manželů – věcná břemena – věcná práva – zástavní právo – zadržovací právo – náhrada škody – bezdůvodné obohacení – dědické právo – postoupení pohledávek – zajištění závazků – budoucí smlouvy – kupní smlouva – směnná smlouva – darovací smlouva – smlouva o dílo – smlouva o půjčce – smlouva o výpůjčce – nájemní smlouva – nájem bytu – příkazní smlouva – smlouva o úschově – smlouva o ubytování – smlouva o přepravě – smlouva zprostředkovatelská – smlouva o sdružení – cestovní smlouva – převody nemovitostí; rozvod – rodičovská odpovědnost – vyživovací povinnosti; zakládání – změna a rušení obchodních společností a družstev – nekalá soutěž – obchodní závazkové vztahy ? smlouva kupní – o prodeji podniku – o koupi najaté věci – o úvěru – licenční smlouva – o uložení věci – o skladování – o dílo – mandátní – komisionářská – o kontrolní činnosti – zasílatelská – o přepravě věci – o nájmu dopravního prostředku – o provozu dopravního prostředku – o zprostředkování – o obchodním zastoupení – o tichém společenství – o otevření akreditivu – o inkasu – o bankovním uložení věci – o běžném účtu – o vkladovém účtu – směnky a šeky; pracovní smlouva – rozvázání pracovního poměru – neplatné rozvázání pracovního poměru – náhrada škody; developerské projekty – převody nemovitostí.